Rzeka Szelążnica

„Rzeka Szelążnica” – 6.00 km

Mało uczęszczany krótki szlak urokliwą i dziką rzeką. Rzeka wypływa z jednej z odnóg Kanału Ostródzko-Elblaskiego pomiędzy jez. Szeląg Wielki a Pauzeńskim i wpływa kilka kilometrów dalej do jez. Pauzeńskiego. Rzeka płynie przez teren zalesiony, wiele na niej przeszkód w postaci powalonych drzew, jest wąska i niezwykle malownicza.

Rzeka może stanowić uzupełnienie trasy Kanałem Ostródzko-Elbląskim lub kontynuację szlaku rzeką Taborzanką. Poprzez jeziora: Pauzeńskie i Drwęckie możliwe jest połączenie z wieloma innymi szlakami kajakowymi Pojezierza Iławskiego.

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 6.00 Wypływ rz. Szelążnica z Kanału pomiędzy jez. Szeląg Wielki (pow. 6.68km2) a Pauzeńskie. Lewy brzeg porośnięty lasem na prawym stawy hodowlane w m. Warlity Wielkie.
1.50 4.50 Niski łukowy mostek na drodze Warlity Wielkie – Ostróda. Po oby stronach brzegi porasta gęsty las. Rzeka meandruje.
3.00 3.00 Na lewym brzegu jaz regulujący poziom wód wpływającego tu strumienia. Przepływamy pod reliktami kładki prowadzącej do jazu.
4.50 1.50 Dopływamy do mostku z przepustem nas drodze leśnej do m. Ruś Mała. Kajak można przeciągnąć przepustem. Jeśli poziom wody jest zbyt wysoki konieczna przenoska. Poniżej mostu brzegi są grząski i niedostępne.
6.00 0.00 Wpływamy do jez. Pauzeńskiego (pow. 2.73km2).

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2006r.) © anna majewska