Rzeka Iławka

„Rzeka Iławka” – 18.50 km

Rzeka Iławka to łatwy szlak kajakowy dla początkujących kajakarzy i spływy rodzinne. Dwie przeszkody wymagające przenoski są jedyną uciążliwością na szlaku. Rzeka płynie łagodnie, niekiedy leniwie. Nurt przyspiesza jedynie na odcinku leśnym. Rzeka Iławka przepływa przez Pojezierze Iławskie, wypływa z najdłuższego jeziora w Polsce – Jeziorak i uchodzi do rzeki Drwęcy. Jeziorak przez jezioro Dauby łączy się z Kanałem Elbląskim. Rzeka Iławka wypływa z południowego krańca Jezioraka, tutaj też leży jedna z największych wysp śródlądowych – Wielka Żuława.

Jeziorak jest również tematem książki „Nowe przygody Pana Samochodzika”, gdzie tytułowy bohater szuka skarbów zrabowanych podczas II Wojny Światowej. Na trasie zróżnicowany krajobraz OChK Doliny Dolnej Drwęcy i Obszaru Natura 2000 „Dolina Drwęcy” oraz interesujące obiekty techniczne:

ceglany młyn wodny w Iławie z 1376r. pierwotnie o konstrukcji ryglowej, obecnie częściowo przebudowany.
zabytkowy jaz piętrzący z 1870r. (przebudowany w l. 1920-1926) w nurcie Iławki, z zachowanymi starymi mechanizmami zamykany szandorami
umocniony most kolejowy w Iławie z ok. 1905r. z zachowanymi do dziś stanowiskami na północnym przyczółku i przejściem podmostowym
młyn wodny z XVIII w. w Dziarnówku obecnie funkcjonujący jako mała elektrownia wodna
ścieżka edukacyjna z tarasem widokowym w Dziarnówku i tablicami edukacyjnymi
12 stawów rybnych, których lustra wody znajdują się kilka metrów wyżej niż lustro rzeki
Obok przyrody i krajobrazu obiekty te są dodatkową atrakcją. Rzeka może stanowić uzupełnienie tras Kanału Elbląskiego i innych szlaków Pojezierza Iławskiego lub może być kontynuowana rzeką Drwęcą aż do Bałtyku…

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 18.50 Jezioro Jeziorak (pow. 34.60 km2) umożliwia rozpoczęcie spływu z dowolnego miejsca. [UWAGA!] Jezioro jest bardzo dużym akwenem i przy silnym wietrze tworzy się wysoka fala.
0.00 18.50 Wypływ rzeki z jez. Jeziorak w centrum Iławy z południowo-wschodniej zatoki.
0.30 18.20 Przepływamy po mostem w ciągu ulicy Dąbrowskiego.
1.00 17.50 Mijamy cumujące łodzie. zagospodarowane nabrzeża i kładki.
1.20 17.30 Rzeka zmienia się w rozlewisko spowodowane spiętrzeniem na jazie.
1.30 17.20 Na lewym brzegu słabo widoczne ujście Rzeki Tynwałd. w zasadzie kanału prowadzącego z jez. Łabędź.
1.50 17.00 Rzeka rozwidla się na dwie odnogi. Prawa odnoga to częściowo zasypany kanał młyński prowadzący do widocznego młyna o proweniencji XIV wiecznej. Płyniemy lewą odnogą – kanałem ulgi.
1.80 16.70 Mijamy most drogowy w ciągu ulicy Ostródzkiej i zabytkowy jaz piętrzący z 1870r. Niewygodna przenoska prawym brzegiem.
2.00 16.50 Wpływamy na niewielkie jeziorko z bujną roślinnością denną.
2.20 16.30 Wypływ rzeki na przeciwległym brzegu.
2.30 16.20 Mijamy trójprzęsłowy kamienno-ceglany most kolejowy z ok. 1905r.
2.60 15.90 Przepływamy pod mostem drogowym w ciągu obwodnicy Iławy.
2.80 15.70 Wpływamy w wąską odnogę jez. Iławskie (Długie) (pow. 1.50 km2). Kierujemy się na północny-wschód w kierunku przesmyku.
4.00 14.50 Przepływamy wąski przesmyk i kierujemy się na południe w lewą. wąską szyję jeziora. Z prawej strony mijamy zalesiony półwysep.
6.30 12.20 Wypływ rzeki osiągamy na południowym brzegu wśród trzcin. pod linią energetyczną.
7.00 11.50 Płyniemy wśród trzcin. wąską rzeką o sprawnym nurcie. Na brzegach łąki i pastwiska.
7.30 11.20 Mijamy łukowy most drogowy w m. Dziarny. Niekiedy przy wysokim stanie wody konieczna przenoska.
9.30 9.20 Na lewym brzegu zabudowania osady Kozianka i most drogowy.
12.20 6.30 Docieramy do rozwidlenia i cofki od dawnego młyna wodnego a obecnie elektrowni w m. Dziarnówko. Można płynąć dowolną odnogą. które łączą się za wyspą.
12.30 6.20 Docieramy do brzegu. Z lewej strony jaz piętrzący i mostek na kanale ulgi. Z prawej strony dawny młyn na kanale roboczym. Konieczna niewygodna przenoska poniżej jazu (na kanale ulgi) lub poniżej młyna (na kanale roboczym). Na kanale ulgi znacznie mniej wody i kamieniste dno. konieczne przeciąganie kajaka przez odcinki płycizn.
12.50 6.00 Ponownie łączą się dwie odnogi rzeki. Na prawym brzegu taras widokowy oraz ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi. wiatą i miejscem na ognisko oraz ogród sosen taborskich.
13.00 5.50 Poniżej młyna rzeka płynie przez odcinek leśny. staje się kręta a nurt przyspiesza. Na dnie i brzegach rzeki dodające niezwykłości polodowcowe głazy narzutowe.
15.00 3.50 Brzegi rzeki wysokie. niekiedy w nurcie powalone drzewa. Na lewym brzegu rozciąga się 12 hodowlanych stawów rybnych, których lustra wody znajdują się kilka metrów wyżej niż lustro rzeki. Nad stawami często polują ptaki drapieżne.
16.00 2.50 Nadal płyniemy przez obszar leśny rzeką o sprawnym nurcie. To jeden z najładniejszych odcinków rzeki.
16.70 1.80 Mijamy most drogowy osady Mały Bór i leśniczówki Papiernia.
17.00 1.50 Płyniemy wśród łąk i terenów podmokłych.
18.50 0.00 Ujście rz. Iławka do rz. Drwęca. Na prawym brzegu dogodne miejsce biwakowe.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2012r.) © anna majewska