Rzeka Blizna

„Rzeka Blizna” – 29.00 km

Szlak krętą puszczańską i niezwykle dziką rzeką Blizna, która wypływa z jez. Blizno i uchodzi do doliny rzeki Rospudy. Cały szlak prowadzi przez Puszczę Augustowską chronioną w ramach sieci Natura 2000. Na trasie wiele drewnianych kładek, dwa malowniczo położone jazy oraz odcinki puszczańskie z płyciznami i powalonymi drzewami. Z tym szlakiem wiążą się wojenne losy miejscowej ludności, co upamiętniają liczne krzyże, obeliski i mogiły rozsiane po puszczańskich lasach. W okresie powstania styczniowego puszczańskie ostępy były schronieniem dla walczących a podczas IIWŚ dla partyzantów AK i WiN. Były też miejscem straceń ludności. Szlak malowniczy i przepełniony duchem ludzkich tragedii, skłaniający do refleksji.

Szlak może być kontynuowany rz. Rospudą, Kanałem Augustowskim i dalej rzekami: Nettą, Biebrzą, Narwią i Wisłą aż do Bałtyku…

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 29.00 Miejscowość Ateny nad jez. Blizno (pow. 2.40km2) – dogodne miejsce rozpoczęcia spływu. Kierujemy się na południe, na przeciwległy brzeg.
2.00 27.00 Skręcając w prawo płyniemy wzdłuż brzegu i osiągamy wypływ rzeki obok rybaczówki Upustek. Płyniemy szeroką zalesioną doliną. Nurt leniwy.
3.00 26.00 Mijamy most na leśnej drodze Danowskie-Podnowinka. Rzeka wypłyca się. Pojawiają się powalone drzewa w korycie i mielizny. Płyniemy w gęstym lesie.
10.00 19.00 Docieramy do mostka na drodze leśnej Danowskie-Nowinka przy Uroczysku „Powstańce”. Na lewym brzegu na polanie obelisk upamiętniający bohaterów powstania styczniowego. W czasie powstania w 1863r. działała tu kuźnia polowa wojsk powstańczych Konstantego Ramotowskiego „Wawra”.
12.00 17.00 Mijamy most w ciągu drogi Przewięź-Nowinka. Płyniemy wśród leśnych zagajników mijając lokalne drewniane kładki.
16.00 13.00 Docieramy do lokalnego mostku z jazem z regulacją szandorową. Na lewym brzegu leśniczówka. Dalej płyniemy doliną wśród pól i łąk.
17.00 12.00 Pojawiają się pierwsze gospodarstwa miejscowości Strękowizna. Przed nami wiele drewnianych kładek.
18.00 11.00 Przepływamy pod mostem w ciągu drogi Nowinka-Strękowizna.
19.00 10.00 Mijamy ostatnie gospodarstwa i docieramy do mostu kolejowego linii Augustów-Suwałki ze stacją kolejową PKP Blizna.
25.00 4.00 Docieramy do kolejnego lokalnego mostku z jazem z regulacją szandorową. Na lewym brzegu, bod lasem gospodarstwa wsi Szczeberka.
26.00 3.00 Na prawym brzegu ujście strugi Szczeberka i most w m. Szczebra. Dalej rzeka rozszerza się, nurt staje się leniwy.
29.00 0.00 Osiągamy ujście rz. Blizna do rz. Rospuda.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2010r.) © anna majewska