Rzeka Grabiczek

„Rzeka Grabiczek” – 11.00 km

Grabiczek jest lewym dopływem Drwęcy i stanowi wodny rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca” w ramach ochrony całej rzeki Drwęcy i jej dopływów, pokrywający się z obszarem Natura 2000 „Dolina Drwęcy” i „Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy”. Ochronie podlega tu w szczególności środowisko życia ichtiofauny: pstrąga, łososia, troci i certy, minoga rzecznego.

Grabiczek jest rzeką zapisaną, także, w historii tych ziem. Jak podają źródła w niedalekim Domkowie położonym w górnym biegu Grabiczka funkcjonował jeden z najstarszych w Prusach młynów papierniczych, który powstał w 1658r. jako piąty w Księstwie Pruskim, w miejscu istniejącego dotychczas młyna zbożowego. „(…) Domkowska papiernia produkowała papier znakomitej jakości w bardzo bogatym asortymencie dziesięciu rozmaitych gatunków. Każdy gatunek papieru opatrywano specjalnymi znakami wodnymi. Były to przedstawienia błazna, orła, Matki Boskiej, sokoła, insygniów królewskich, jelenia czy też stylizowanej gałązki koniczyny. Na papierze wyprodukowanym nad Grabiczkiem wydrukowano między innymi w Wilnie „Statut Litwy 1693” a w 1782 r. papier ten uznawany był za drugi pod względem jakości w całych ówczesnych Prusach Wschodnich (…)”. [W.Skrobot, „Szmaciany interes. Jak w Domkowie papier kiedyś wytwarzano”]

Szlak o dużym stopniu trudności. Początkowy odcinek trudno dostępny dla kajaka. W okresie letnim ze względu na bujną roślinność może być niespławny. Należy płynąć jedynie przy wysokim stanie wód. Na odcinkach leśnych dużo kamieni i bystrza, mnóstwo powalonych drzew. Ten krótki szlak wymaga od kilku do kilkunastu godzin zależnie od umiejętności płynących. Częste przeciąganie kajaków przez przeszkody znacznie spowalnia spływ. Niektóre odcinki wymagają dużej determinacji. Polecany dla lubiących wyzwania.

Szlak może być kontynuowany rzeką Drwęca, Kanałem Ostródzko-Elbląskim w dwóch kierunkach: w kierunku jez. Szeląg Wielki i m. Staszkowo oraz w kierunku m. Miłomłyn a dalej do Elbląga lub Iławy nad jez. Jeziorak.

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 11.00 Most na polnej drodze Rychnowo-Pancerzyn. Dogodne miejsce rozpoczęcia spływu. Wcześniej rzeka trudno dostępna dla kajaka nawet w okresie wiosennym.
0.50 10.50 Płyniemy wśród łąk bardzo wąskim korytem przedzierając się niejednokrotnie przez trzciny. Nurt znaczny.
1.20 9.80 Pozostałości drewnianej kładki bod którymi brak możliwości przepłynięcia. Bardzo niewygodna przenoska kajaków górą.
1.50 9.50 Nadal płyniemy w gęstym trzcinowisku.
1.90 9.10 Pojawiają się przeszkody w postaci powalonych drzew. Wpływamy w częściowo zalesiony obszar.
2.50 8.50 Ujście rzeki do jez. Durąg (pow. 0.16km2) kompletnie zarośnięte łozami. Przedarcie się przez zarośla wymaga dużej sprawności.
3.50 7.50 Wpływamy na jezioro i kierujemy się na północ. Wypływ rzeki na przeciwległym brzegu. Dalej rzeka staje się szersza.
3.70 7.30 Płyniemy częściowo w obszarze leśnym. W nurcie dużo powalonych drzew. Częściowo płyniemy doliną porośniętą łozami.
4.60 6.40 Z lewej strony ujście rzeki Dylewka.
4.80 6.20 Płyniemy pod łukowym kamiennym mostem z ceglanym sklepieniem na drodze lokalnej Kraplewo-Ostrowin.
5.00 6.00 Rzeka ma tu szybki nurt. Na dnie kamienie a w wielu miejscach kamieniste płycizny i progi. Brzegi miejscami wysokie.
6.50 4.50 Mijamy lokalny mostek.
7.20 3.80 Ujście rzeki do jez. Lichtajny (pow. 0.46km2). Podobnie jak poprzednio kompletnie zarośnięte łozami.
7.70 3.30 Kierujemy się na północ. W północno-zachodniej części jeziora widoczne zabudowania m. Lichtajny. Wypływ rzeki na prawym brzegu, w połowie linii brzegowej w kierunku wschodnim, tuż przez plażą.
7.90 3.10 Płyniemy zalesionym korytem z przeszkodami w nurcie.
8.10 2.90 Mijamy most drogowy Lichtajny-Grabinek.
8.20 2.80 Płyniemy w obszarze leśnym. W korycie nadal dużo przeszkód, kamienie i bystrza. W okresie niskiego stanu wód konieczne przeciąganie kajaków przez płycizny.
9.10 1.90 Docieramy do rozwidlenia rzeki na dwa koryta. Prawe koryto doprowadza wodę do stawów hodowlanych w m.Grabinek. Lewe koryto z progiem mocno zarośnięte. Przeciągamy kajaki i płyniemy lewym korytem.
9.30 1.70 Płyniemy odcinkiem o dość dużym spadku, z licznymi progami wodnymi, kamieniami i bystrzami. Powalone drzewa stanowią dodatkowe utrudnienie.
9.40 1.60 Na prawym brzegu mijamy zagospodarowany teren gospodarstwa hodowlanego. W dwóch miejscach upust wody ze stawów wzmaga naturalny bystry nurt rzeki.
10.00 1.00 Z lewej strony dopływ strugi.
10.90 0.10 Płyniemy pod mostem na drodze krajowej nr 7 sklepionym blachą falistą.
11.00 0.00 Ujście rz. Grabiczek do rz. Drwęca.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2010r.) © anna majewska