Rzeka Omulew

„Rzeka Omulew” – 126.80 km

Bardzo zróżnicowany, niezwykle atrakcyjny krajobrazowo szlak, przebiegający przez tereny Mazur i Kurpiowszczyzny – okolice Nidzicy, Wielbarka i Ostrołęki. Na trasie duży rezerwat faunistyczny „Małga”, gdzie istnieje duża szansa obserwacji ptaków. Wiosną i jesienią mają tu swoje zlotowisko żurawie. Cały szlak przebiega przez tereny, które ze względu na wartości przyrodnicze objęte zostały ochroną Natura 2000. W miejscowości Kot zachowała się znaczna część zabytkowej, drewnianej zabudowy mieszkalnej charakterystycznej dla rejonu Kurpiowszczyzny. Przez początkową część szlaku towarzyszą nam „wsie-widma” – wysiedlone, nieistniejące, zapomniane… zbłąkane dusze snują się po bagnach. W początkowym biegu szlak trudniejszy ze względu na przeszkody, później łatwy. Przebiegając przez Mazury rzeka płynie w terenie leśnym, wpływając na Kurpiowszczyznę krajobraz zmienia się wyraźnie, zaczynają się obszerne pastwiska z wypasającymi się stadami krów i koni. Niewiele tu objawów cywilizacji na korzyść sielskich krajobrazów.

Szlak może stanowić bezpośrednie przedłużenie szlaku rz. Saska i Sawica i może być kontynuowany rz. Narew, rz. Wisłą aż do Bałtyku…

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 126.80 Spływ najwygodniej zacząć w m. Jabłonka. Kierujemy się na wschód jeziora Omulew (pow. 5.4km2).
1.00 125.80 Mijamy niewielką wyspę Ostrów, która stanowi miejsce gniazdowania czapli siwych i kormoranów.
1.50 125.30 Kierujemy się w wąską i długą odnogę jeziora.
3.00 123.80 Przez cieśninę kierujemy się na południe do kolejnej zatoki jeziora.
3.50 123.30 Po lewej stronie znajdujemy wypływ rzeki Omulew. Liczne ślady bytowania bobrów. Brzegi rzeki są bagniste i trudno dostępne, porośnięte lasem.
4.50 122.30 Docieramy do kratownicowego mostu drogowego. Za nim jaz z przepławką dla ryb. Rzeka staje się płytsza. Wiele powalonych drzew, brzegi nadal bagniste i porośnięte trzciną. Rzeka płynie tu bagnistą doliną otoczoną lasem. Po pewnym czasie bagna znikają, a teren podnosi się. Mijamy relikty dwóch kratownicowych mostków na leśnych drogach.
9.50 117.30 Mijamy most na drodze Jedwabno-Nidzica. Rzeka znowu płytka, wiele przeszkód. Mijamy niską drewniana kładkę.
9.80 117.00 Las oddala się od rzeki. Na lewym brzegu widać zabudowania wsi Kot z zachowaną interesującą drewnianą zabudową mieszkalną.
11.00 115.80 Miejscowość Kot. Przepływamy pod niskim mostem drogowym. [UWAGA !] W okolicy mostu rzeka płytka, zwiększony nurt i ostre kamienie. Brzegi porośnięte drzewami.
12.50 114.30 Zbliżamy się do ruin tamy wodnej przy ruinach młyna i przepławki dla ryb koło leśnictwa Dębowiec (Przysowy). Przenosimy kajaki. Rzeka płynie zakolami, których pokonywanie utrudnia gęsta roślinność wodna porastająca brzegi.
17.50 109.30 Bród. Kiedyś biegła tędy droga do dawnej osady Dębowiec Mały.
18.00 108.80 Po lewej stronie mijamy ujście strumienia Czarna Rzeka.
18.50 108.30 Koryto rzeki powoli rozszerza się. Brzegi przestają być zalesione. Najbliższe otoczenie stanowią bagna i torfowiska. Powoli pojawiają się pola i łąki. Wolny bieg rzeki sprzyja rozwojowi roślinności pływającej.
21.50 105.30 Rzeka ponownie zwęża się, las znowu zaczyna porastać brzegi. Mijamy pozostałości mostu na drodze do nieistniejącej od lat 60-tych wsi Dębowiec Duży. Na lewym brzegu dogodne miejsce biwakowania (2 km do m. Szuć) z kładką do wodowania kajaków.
23.50 103.30 Przepływamy pod drewnianą kładką. Przy wysokim stanie wody mogą być problemy z przeprawieniem się pod nim. Dalej Omulew płynie niezbyt szeroką bagnistą doliną otoczoną z obu stron lasami. Wszędzie widać ślady działalności bobrów, towarzyszy ptactwo.
25.00 101.80 Mijamy kolejną drewnianą kładkę. Otacza nas rezerwat „Małga”, (jeden z największych obszarów torfowisk niskich w regionie). Duża szansa obserwacji ptaków. W wodzie występują gąbki słodkowodne.
27.00 99.80 Bród i miejsce przeprawy z m. Rekownica do nieistniejącej m. Małga (Ruda) – wysiedlonej i rozebranej podczas zakładania poligonu „Muszaki”. Ze wsi pozostała jedynie wieża kościelna i cmentarz oraz relikty fundamentów domów mieszkalnych.
27.50 99.30 Koryto rzeki zwęża się i po pewnym czasie napotykamy kolejną drewnianą kładkę. Las zbliża się do rzeki.
31.50 95.30 Na lewym brzegu minęliśmy dopływ rz. Omulew – Struga Rekownicka. Niedaleko widać zabudowania kolonii Wesołowo położonej na lewym brzegu i nisko zawieszony drewniany most. Przy wysokim stanie wody utrudnione przepłynięcie.
36.00 90.80 Dopływamy do m. Wesołowo, na lewym brzegu drewniany pomost. Mijamy most drogowy.
38.00 88.80 Przepływamy pod kolejną drewniana kładką na wysokości m. Głuch położonej na lewym brzegu.
41.50 85.30 Mijamy kolejny most drogowy. Szkółka leśna (na lewym brzegu) i szkółka drzew i krzewów ozdobnych (na prawym brzegu).
42.00 84.80 Na lewym brzegu mijamy pole biwakowe z imitacją drewnianego koła młyńskiego.
43.50 83.30 Powoli drzewa zaczynają ustępować miejsca łąkom i pastwiskom. W oddali pojawiają się zabudowania Wielbarka.
45.50 81.30 Przepływamy pod mostem trasy Wielbark-Chorzele.
46.00 80.80 Z lewej strony ujście rz. Sawica i „Piwiarnia nad Sawicą” z mini przystanią.
46.30 80.50 Przepływamy pod kratownicowym mostem linii kolejowej.
53.30 73.50 Przepływamy pod mostem na drodze Sędrowo – Męcice.
59.30 67.50 Las oddala się od rzeki. Od tej pory płyniemy doliną wśród łąk i pastwisk. Docieramy do betonowych jazów regulujących poziomy wód rz. Omulew i wpadającego tu prawego dopływu Przeździecka Struga. Jeśli wysokość jazu uniemożliwia przepłynięcie konieczna niewygodna przenoska betonową kładką przez jaz na Przeździeckiej Strudze.
67.30 59.50 Na meandrach zaczynają pojawiać się piaszczyste łachy i urwiste brzegi podmywane przez rzekę, w których gniazdują Jaskółki Brzegówki. Mijamy most na drodze Krukowo – Surowe.
74.30 52.50 Przepływamy pod mostem na drodze Nowa Wieś – Długie. Na lewym brzegu kapliczka słupowa i krzyż.
81.00 45.80 Miejscowość Brodowe Łąki. Przepływamy pod kratownicowym mostem na drodze Brodowe Łąki – Zawady. Mijamy pole biwakowe na lewym brzegu.
84.20 42.60 Na lewym brzegu m. Kopaczyska.
89.40 37.40 Przepływamy pod kładką wysokości m. Obarczysko.
98.50 28.30 Mijamy most do m. Baranowo.
101.50 25.30 Na prawym brzegu zabudowania młyna „U Karpy”. [UWAGA !] Próg wodny. Przenoska wzdłuż zabudowań młyna.
104.30 22.50 Z prawej strony ujście rz. Płodownica.
109.90 16.90 Mijamy zabudowania starego młyna.
110.60 16.20 Miejscowość Przystań. Mijamy most i pole biwakowe na lewym brzegu.
113.00 13.80 Docieramy do miejsca gdzie w prawo odchodzi młynówka do pobliskiego młyna. Płyniemy głównym korytem pod trzyprzęsłowym mostem na wysokości m. Białobrzeg Dalszy.
114.50 12.30 Mijamy stary most.
117.20 9.60 Mijamy most w m. Białobrzeg Bliższy.
123.00 3.80 Mijamy most w m. Kruki.
124.80 2.00 Mijamy kolejny most.
126.00 0.80 Mijamy most na drodze krajowej.
126.80 0.00 Ujście rz. Omulew do Narwi.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2008r.) © anna majewska