Rzeka Saska

„Rzeka Saska” – 20.00 km

Mało uczęszczany szlak dziką, malowniczą rzeką, przebiegający częściowo w terenie leśnym i bagiennym. Na trasie zdarzają się powalone drzewa, co dodaje rzece uroku. Cisza i spokój dają szansę na spotkanie dzikiej zwierzyny i obserwację ptaków. Szlak przebiega przez tereny południowych Mazur niedaleko Szczytna.

Ten krótki szlak bezpośrednio można kontynuować rz. Sawicą i dalej rz. Omulew, rz. Narew, rz. Wisłą aż do Bałtyku…

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 20.00 Spływ można rozpocząć na północnym skraju jez. Sasek Wielki – duży, silnie wydłużony akwen o pow. 9,54 km2, z licznymi miejscowościami letniskowymi.
2.00 18.00 Mijamy wyspę, jezioro silnie się zwęża.
4.00 16.00 Po przepłynięciu kolejnej cieśniny na prawym brzegu widoczna letniskowa m. Łysa Góra. Na lewym brzegu kolonijna zabudowa m. Dąbrowa. Przed nami niewielka wyspa.
9.00 11.00 Mijamy kolejne przewężenie jeziora a następnie na lewym brzegu wieś letniskową Kobylocha.
11.50 8.50 Przed nami wypływ rz. Saska z jeziora przy zachodnim brzegu. Mijamy most drogowy w m. Jęcznik.
12.50 7.50 Z prawej strony mijamy bezimienny ciek niosący wody z jez. Gromskiego. Brzegi trudno dostępne, porośnięte roślinnością terenów podmokłych.
14.50 5.50 Przepływamy pod jednoprzęsłowym kamienno-ceglanym wiaduktem kolejowym o dosyć długim prześwicie. Liczne powalone drzewa i gałęzie w nurcie.
16.00 4.00 Docieramy do małego, śródleśnego jez. Młyński Staw.
17.00 3.00 Przed nami m. Janowo i [UWAGA !] niebezpieczny próg wodny. Przed cyplem należy skierować się na lewy brzeg jeziora i dotrzeć do niewielkiej plaży przy betonowej wieży, znajdujących się po lewej stronie progu wodnego. Stąd należy przenieść kajak ok. 200 m. przez most drogowy i zwodować z prawej strony pstrągarni.
18.00 2.00 Rzeka wpływa na tereny bagienne. [UWAGA !] Teren silnie zmeliorowany siecią licznych kanałów. Istnieje niebezpieczeństwo zgubienia się w labiryncie wąskich cieków wodnych. Na każdym rozwidleniu należy obserwować główny nurt, który płynie na południe.
20.00 0.00 Tu pośród bagien spotykają się dwie rzeki: Saska i Sawica. Umowny i orientacyjny koniec szlaku rz. Saska to trzyprzęsłowy, betonowy przepust wodny pod drogą na wysokości m. Sędańsk.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2006r.) © anna majewska