Rzeka Sawica

„Rzeka Sawica” – 27.00 km

Mało uczęszczany szlak urokliwą i spokojną rzeką. Rzeka płynie bagienną doliną w otwartych terenach i częściowo wśród lasów. Niezwykle malowniczy krajobraz szczególnie jesienią, gdy przeważają ciepłe czerwono-żółte barwy. Szlak przebiega przez tereny południowych Mazur niedaleko Szczytna i Wielbarka.

Szlak może stanowić bezpośrednie przedłużenie szlaku rz. Saska i może być kontynuowany rz. Omulew, rz. Narew, rz. Wisłą aż do Bałtyku…

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 27.00 Spływ można rozpocząć koło trójprzęsłowego betonowego przepustu pod drogą na wysokości m. Sędańsk, stanowiącego umowny koniec szlaku rz. Saska lub kontynuować spływ rz. Saska.
3.00 24.00 Wpływamy na jez. Sędańskie (pow. 1.73km2). Płyniemy wzdłuż zalesionego brzegu.
4.00 23.00 Na południowym brzegu znajdujemy wypływ Sawicy. Rzeka jest szeroka, płynie w terenie zabagnionym.
4.50 22.50 Mijamy betonowy most drogowy o przęśle w kształcie łuku koszowego. Rozpoczyna się teren z charakterystyczną bagienną roślinnością – trzcinowiska z sukcesją brzozy. Na powierzchni wody gęsta roślinność.
7.50 19.50 Zbliżamy się do m. Sasek Wielki. Przepływamy pod mostem i wpływamy na jez. Sasek Mały (Szoby Małe) (pow. 3.09km2). Jest to bardzo płytki akwen porośnięty gęsto roślinnością. Trzymamy się wschodniego brzegu by znaleźć wypływ rzeki.
9.00 18.00 Po wpłynięciu na rzekę przepływamy pod betonowym mostem drogowym na wysokości m. Sasek Mały.
15.00 12.00 Mijamy most na leśnej drodze i wpływamy na odcinek rzeki z licznymi powalonymi drzewami. Brzegi niekiedy wysokie obsuwając się tworzą urwiska. Płyniemy w terenie leśnym.
20.00 7.00 Rzeka znów wkracza w bagnistą dolinę. Mijamy most drogowy w m. Kucbork. Brzegi trudnodostępne.
21.00 6.00 Mijamy most drogowy i wpływamy w obszar leśny a następnie rozpoczynają się łąki i pastwiska.
25.00 2.00 Rzeka płynie spokojnie dużymi meandrami.
26.50 0.50 Pojawiają się zabudowania m. Wielbark. Przepływamy pod trzema mostami. Na prawym brzegu mini przystań i „Piwiarnia Nad Sawicą”.
27.00 0.00 Rz. Sawica uchodzi do Rz. Omulew

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2007r.) © anna majewska