Rzeka Wadąg

„Rzeka Wadąg” – 8.00 km

Rzeka Wadąg bierze swój początek w jeziorze Wadąg i jest prawym, dopływem Łyny. Wadąg jest krótką rzeką o szybkim nurcie płynącą przez Warmię. Główny odcinek płynie przez tereny leśne tuż przy granicy administracyjnej miasta Olsztyn. W wielu miejscach kamieniste dno i szybki nurt tworzą bystrza. W początkowym i końcowym biegu w wyniku istniejących elektrowni tworzy rozlewiska. Pomiędzy elektrowniami nurt gwałtownie przyspiesza co wymaga wprawy od kajakarzy. W końcowym odcinku, tuż przed ujściem do rzeki Łyna płyniemy pod łukowym mostem. Z tego mostu w 7 odcinku serialu „Stawka większa niż życie” do rzeki Wadąg spada samochód z nadradcą Gebhardtem, który przyjechał tu po skarb zakopany w 1939 roku. Ujęcie to pojawia się, także w serialowej czołówce.

Ten krótki szlak może być doskonałym przedłużeniem szlaku rzeką Dadaj i Pisa Warmińska a bezpośrednio można kontynuować go rzeką Łyna.

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 8.00 Miejscowość Myki nad jez. Wadąg (pow. 4.65km2). Dogodne miejsce wodowania kajaków.
0.20 7.80 Płyniemy wśród zabudowań rekreacyjnych .
1.00 7.00 Most drogowy w m. Zalbki. Z lewej strony wypływ starorzecza otaczającego powstałą podczas budowy elektrowni sztuczna wyspę. My płyniemy sztucznym przekopem wyspę mijamy z lewej strony.
1.30 6.70 Połączenie starorzecza z kanałem.
2.00 6.00 Dopływamy do tamy i elektrowni Wadąg z 1924r. [UWAGA!] Długa i bardzo niewygodna 300m przenoska. Dobijamy do lewego brzegu. Kajaki należy wnieść na wyniesienie do drogi i zwodować poniżej mostu drogowego.
2.30 5.70 Kolejna przenoska na tamie spiętrzającej elektrowni Kieźliny. Przenoska prawym brzegiem.
2.50 5.50 Za tamą rzeka ma bardzo szybki nurt, dużo kamieni i bystrza. Powalone drzewa stanową poważne przeszkody przy szybkim nurcie.
6.00 2.00 Most drogowy w ciągu drogi Olsztyn – Dobre Miasto z wysokim łukowym przęsłem. (Most, z którego w 7 odcinku serialu „Stawka większa niż życie” do rzeki Wadąg spada samochód z nadradcą Gebhardtem).
6.50 1.50 Za mostem rzeka zwalnia nurt. Zaczyna się cofka od elektrowni Łyna.
8.00 0.00 Przepływamy pod mostem prowadzącym do elektrowni. Ujście rz. Wadąg do rz. Łyna. Przed elektrownią z 1907r. na prawym brzegu mała plaża i wygodne miejsce wodowania kajaków.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2009r.) © anna majewska