Projekty UE

Firma „Euro-Wadąg” Krzysztof Maculewicz realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o nr RPWM.13.01.00-28-0051/22 pn.: „ Zwiększenie odporności przedsiębiorstwa „EURO-WADĄG” KRZYSZTOF MACULEWICZ w branży inteligentnej specjalizacji – ekonomia wody”.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest dostosowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa „EURO-WADĄG” KRZYSZTOF MACULEWICZ do funkcjonowania w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia, zwiększenie jego odporności na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe a tym samym zachowanie ciągłości funkcjonowania.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Zakup 6-osobowego „pływającego domu na wodzie” typu houseboat (Campi 300),
2. Zakup 6-osobowego pojazdu typu kamper (Roller Team Kronos 279),
3. Budowa i uruchomienie platformy rezerwacyjnej obsługującej nowe usługi i wprowadzającej zmiany procesowe oraz pełną cyfryzację przedsiębiorstwa (realizacja ze środków własnych).
Wartość projektu wynosi 814 830,98 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich wyniosło
445 000,00 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.