Rzeka Sapina

„Rzeka Sapina” – 33.00 km

Rzeka Sapina to przepiękny szlak kajakowy „Krainy Tysiąca Jezior”. Jest rzeką łatwą i bez przeszkód, polecaną początkującym kajakarzom i rodzinom z dziećmi. Od jez. Gołdopiwo stanowi szlak żeglarski Wielkich Jezior Mazurskich. Na trasie zróżnicowany krajobraz oraz zabytkowe obiekty techniczne jak ruiny wiaduktu kolejowego w Grądach Kruklaneckich, śluza Przerwanki i zabytkowa drewniana rybaczówka. Obiekty te stanowią dodatkową atrakcję obok wspaniałej przyrody i krajobrazu.

Zniszczony wiadukt kolejowy w Grądach Kruklaneckich był jedną z największych i najdłuższych konstrukcji mostowych na Mazurach. Zbudowany został w 1908r. jako pięcioprzęsłowa konstrukcja żelbetowa, łącząca brzegi przekopanego cieku rzeki Sapiny.

Śluza Przerwanki zbudowana została w 1910r. dla potrzeb regulacji poziomów wody w czasie budowy Kanału Mazurskiego, który historycznie miał połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z rzeką Łyną, Pregołą i Bałtykiem.

Rybaczówka w Przerwankach to jeden z nielicznych tego typu obiektów, zachowanych w historycznym kształcie. Częściowo murowana a częściowo drewniana usytuowana na lewym brzegu Sapiny stanowi przykład dawnego budownictwa.

Rzeka może być kontynuowana szlakami Wielkich Jezior Mazurskich i innymi szlakami rzek i kanałów Pojezierza Mazurskiego.

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 33.00 Miejscowość Kruklin położona nad jez. Kruklin (pow. 3.60km2). Plaża na wschodnim brzegu stanowi doskonałe miejsce rozpoczęcia spływu.
1.00 32.00 Płyniemy na północ wąską rynną jeziora.
2.00 31.00 Mijamy niewielką, zalesioną wyspę.
4.00 29.00 Wypływ rz. Sapina na północnym brzegu. Płyniemy pod drewnianym mostkiem. Przy wysokim stanie wód może być konieczność przenoski.
4.20 28.80 Płyniemy rzeką o łagodnym prądzie. Brzegi nieznacznie zalesione, częściowo bagniste i porośnięte trzciną. W korycie rzeki intensywna roślinność.
5.00 28.00 Dopływamy do niewielkiego jez. Patelnia (pow. 0.12km2). Wzdłuż północnego brzegu ciągnie się nasyp kolejowy dawnej linii Kruklanki-Olecko. Kierujemy się na wschód by zaraz na północnym brzegu odnaleźć wypływ rzeki – stanowiącej kanał Sapiny przekopany w 1842r. łączący jez. Kruklin z jez. Gołdopiwo. Przed nami widoczne przyczółki wysadzonego wiaduktu kolejowego w Grądach Kruklaneckich z 1908r.
6.00 27.00 Nurt wyraźnie przyspiesza. Na dnie kamienie. Mijamy zachowane na obu brzegach przyczółki żelbetowego, łukowego wiaduktu kolejowego. Zbudowany w 1908r. o konstrukcji pięcioprzęsłowej był jednym z najwyższych i najdłuższych na Mazurach. Przez rzekę biegnie drewniana kładka.
6.30 26.70 Płyniemy wśród łąk mijając kilka drewnianych kładek.
7.10 25.90 Płyniemy pod masywnym, kamiennym mostem drogowym w m. Kruklanki, z łukowym przepustem sklepionym blachą falistą. Na prawym brzegu betonowe nabrzeże. Nurt się wzmaga, rzeka na tym odcinku jest płytka a dno kamieniste. Płyniemy w zadrzewionym obszarze przez m. Kruklanki.
8.20 24.80 Mijamy kolejny most drogowy m.Kruklanki.
8.30 24.70 Dalej płyniemy w niewielkim zadrzewieniu. Nurt zwolnił znacznie.
8.70 24.30 Wpływamy na jez. Gołdopiwo (pow. 9.00km2). Płyniemy wzdłuż lewego brzegu kierując się na północ. Nad jeziorem wiele dogodnych miejsc biwakowych i liczne ośrodki.
12.50 20.50 Płyniemy do końca jeziora i wpływamy w niewielką zatrzcinioną zatoczkę w północno zachodnim krańcu jeziora, by następnie na jej północnym brzegu odnaleźć wypływ rzeki. Płyniemy szerokim korytarzem wśród trzcin.
13.00 20.00 Docieramy do awanportu śluzy Przerwanki z 1910r. – dł. 25.00m; szer. 4.00m; różnica poziomów 1.20m.
13.50 19.50 Na lewym brzegu pojedyncze zabudowania m. Przerwanki.
14.50 18.50 Płyniemy pod mostem drogowym w ciągu drogi Przerwanki-Jakunówko.
14.80 18.20 Na lewym brzegu zabudowania zabytkowej rybaczówki z zachowaną historyczną, murowano-drewnianą formą architektoniczną.
15.00 18.00 Płyniemy szeroką i dosyć płytką rzeką o zalesionych brzegach. Las świetlisty. W nurcie bujna roślinność podwodna.
15.30 17.70 Wpływamy na jez. Wilkus (pow. 0.92km2)
17.80 15.20 Płyniemy wąską rynną jeziora najpierw na północ a następnie coraz węższą szyją na zachód.
18.80 14.20 Jezioro coraz bardziej zwęża się. Płyniemy zatrzcinionym korytarzem.
19.00 14.00 Wypływ rzeki. Nurt leniwy. Płyniemy szerokim korytem wśród trzcin.
21.50 11.50 Wypływamy na jez. Pozezdrze (pow. 1.30km2) i wzdłuż prawego brzegu kierujemy się na północny zachód przepływając całe jezioro.
24.00 9.00 Osiągamy wypływ rzeki Sapiny.
24.30 8.70 Mijamy kamienno-betonowy most w ciągu drogi Pozezdrze-Kuty.
25.00 8.00 Płyniemy spokojną rzeką śród zatrzcinionych łąk.
25.50 7.50 Wpływamy w zalesiony obszar. Rzeka cały czas szeroka.
29.00 4.00 Mijamy drewnianą kładkę na lokalnej drodze. Wpływamy na jez. Stręgiel (pow. 3.95km2) i kierujemy się wzdłuż lewego brzegu w kierunku zachodnim.
31.00 2.00 Mijamy cypel na lewym brzegu. Wpływamy w cieśninę przechodzącą w kanał łączący jeziora.
32.50 0.50 Mijamy drogowy most kratownicowy w ciągu drogi Ogonki-Kolonia Rybacka.
33.00 0.00 Za mostem jez. Święcajty (pow. 8.50km2). Koniec szlaku rzeką Sapina.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2010r.) © anna majewska