Rzeka Pisa

„Rzeka Pisa” – 80.30 km

Rzeka Pisa jest drogą wodną łączącą Wielkie Jeziora Mazurskie z rzeką Narew. Na całym odcinku jest szlakiem żeglownym dlatego jej koryto jest zawsze spławne, nie zawiera żadnych przeszkód i nie wymaga żadnych przenosek. Pisa jest rzeką łatwą, doskonałą na rodzinne spływy i dla początkujących kajakarzy.

Nazwa rzeki pochodzi od wyrazu pisa, co oznaczało w języku Prusów bagno, błoto. Nazywano ją Galindia (od plemienia Galindów, którzy zamieszkiwali niegdyś te tereny). Pisa swój początek bierze w jeziorze Roś w Piszu następnie płynie skrajem Puszczy Piskiej i wpływa na Równinę Kurpiowską. Do Narwi wpada na wysokości Nowogrodu. Pisa jest typową malowniczą rzeką nizinną, zachowała naturalny charakter z licznymi starorzeczami. Na całym odcinku rzeka wije się i silnie meandruje.

Szlak może stanowić bezpośrednie przedłużenie rzek i kanałów Pojezierza Mazurskiego i może być kontynuowany rz. Narew, rz. Wisłą aż do Bałtyku…

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 80.30 Miejscowość Pisz nad jez. Roś (pow. 18.90km2). Rejon plaży miejskiej to dogodne miejsce rozpoczęcia spływu.
0.20 80.10 Kierujemy się w lewo i płyniemy wzdłuż brzegu do wypływu rzeki z jeziora.
0.50 79.80 Mijamy port i wpływamy na rz. Pisa. Płynąca przez miasto rzeka ma uregulowane i obetonowane nabrzeże.
1.30 79.00 Płyniemy pod kratownicowym mostem kolejowym.
1.80 78.50 Mijamy żelbetowy most drogowy w ciągu ul. Kościuszki.
2.10 78.20 Płyniemy pod łukową kładką pieszą w ciągu ul. Młodzieżowej.
2.40 77.90 Mijamy trzyprzęsłowy most drogowy w ciągu ul. Kwiatowej posadowiony na żelbetowych filarach.
2.60 77.70 Na prawym brzegu mijamy składy drewna fabryki sklejki.
2.80 77.50 Opuszczamy m. Pisz i płyniemy wśród rozległych łąk. Rzeka łagodnie meandruje podmywając brzegi i tworząc na zakolach piaszczyste łachy.
3.00 77.30 Wzdłuż brzegu pojawiają się rzadkie zadrzewienia. Brzegi piaszczyste niekiedy wysokie.
4.00 76.30 Wpływamy w obszar zadrzewiony, płyniemy równolegle do drogi krajowej nr 63.
6.50 73.80 Na lewym brzegu ujście rz. Szparka.
7.50 72.80 Na lewym brzegu widoczne betonowe konstrukcje nieczynnej przepompowni wody.
9.50 70.80 Na prawym brzegu ujście rz. Barłoga.
12.50 67.80 Na lewym brzegu ujście rz. Pisza Woda oraz duże płaszczyzny łąk.
14.50 65.80 Na prawym brzegu widoczna drewniana konstrukcja wysokiego pomostu widokowego w obszarze Puszczy Piskiej „Las Ochronny Szast” – chroniony fragment ukazuje las zniszczony przez huragan w 2002r.
18.50 61.80 Docieramy do żelbetowego łukowego mostu w nieistniejącej osadzie Dziadowo.
20.50 59.80 Płyniemy na przemian w terenie zalesionym i łąkowym.
25.00 55.30 Zaczynają się pastwiska gospodarstw m. Jeże położonej na lewym brzegu.
26.50 53.80 Mijamy żelbetowy most w m. Jeże. Rzeka rozlewa się szeroko.
28.00 52.30 Płyniemy wśród pastwisk.
30.50 49.80 Na lewym brzegu ujście rz. Wincenta.
31.00 49.30 Mijamy duży most o konstrukcji drewniano-stalowej w m. Wincenta położonej na lewym brzegu.
34.50 45.80 Pojawiają się zagospodarowane brzegi m. Kozioł.
35.80 44.50 Mijamy most drogowy w m. Kozioł. Na prawym brzegu kapliczka domkowa z Janem Nepomucenem.
36.00 44.30 Dalej płyniemy szeroką rzeką wijącą się wśród pastwisk.
38.00 42.30 Na lewym brzegu zabudowania m. Górszczyzna.
41.00 39.30 Mijamy zabudowania m. Waszki na lewym brzegu i m. Szablaki na prawym brzegu oraz ujście rz. Rybnicy na prawym brzegu.
43.30 37.00 Mijamy duży most drogowy w m. Ptaki. Za mostem na prawym brzegu betonowe nabrzeże do cumowania łodzi.
47.30 33.00 Na prawym brzegu ujście uregulowanej rz. Turośl.
48.60 31.70 Na prawym brzegu ujście kanału melioracyjnego.
49.00 31.30 Dalej rzeka silnie meandruje. Płynie wśród trzcinowisk. Na zakolach piaszczyste łachy. Okolica obfituje w awifaunę.
56.10 24.20 Mijamy duży drewniany most drogowy w m. Cieciory.
56.50 23.80 Na prawym brzegu zabudowania m. Cieciory.
60.00 20.30 Płyniemy bardzo szeroką rzeką o sprawnym nurcie.
69.40 10.90 Na wysokim prawym brzegu drewniana zabudowa m. Dobry Las.
71.00 9.30 Mijamy most drogowy w m. Dobry Las.
71.10 9.20 W nurcie oznakowana rafa kamienna. Płyniemy z lewej strony.
73.60 6.70 Na lewym brzegu ujście rz. Skroda.
75.00 5.30 Las zbliża się do rzeki. Brzegi wysokie, piaszczyste, podmyte.
77.60 2.70 Na lewym brzegu rozciągają się letniskowe zabudowania m. Baliki.
79.70 0.60 Mijamy duży most drogowy w m. Morgowniki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648.
80.30 0.00 Ujście rz. Pisa do rz. Narew. Na przeciwległym brzegu rz. Narew widoczny skansen.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2011r.) © anna majewska