Rzeka Pisa Warmińska

„Rzeka Pisa Warmińska” – 24.00 km

Rzeka Pisa Warmińska bierze swój początek z jeziora Pisz i uchodzi do jeziora Wadąg. Jest spokojną warmińską rzeką przepływającą przez urokliwe miasto Barczewo, którego zabudowa nad licznymi ciekami wodnymi przypomina Wenecję. Krajobraz szlaku to meandrująca, niekiedy leniwie, rzeka wśród pól i łąk a jedynie w swoim początkowym biegu przez obszar leśny. Jedynie na tym odcinku można natknąć się na pojedyncze przeszkody w postaci drzew w nurcie.

Ten krótki szlak może być doskonałym przedłużeniem szlaku rzeką Dadaj i bezpośrednio można kontynuować go rzekami Wadąg i Łyna.

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 24.00 Miejscowość Tumiany nad jez. Pisz (pow. 2.00 km2). Dogodne miejsce rozpoczęcia spływu. Kierujemy się na północny-zachód.
2.50 21.50 Jezioro zaczyna się zwężać. Z lewej strony mijamy dużą wyspę Piski Ostrów. W połowie wysokości wyspy na prawym brzegu wypływ rzeki Pisa Warmińska.
4.50 19.50 Płyniemy w obszarze leśnym. W nurcie rzeki sporadyczne przeszkody w postaci powalonych drzew. Co jakiś czas pojawiają się krajobrazy bagienne.
6.20 17.80 Ujście rz. Wipsówka z prawej strony.
8.20 15.80 Z lewej strony porośnięte trzcinami ujście kanału z jez. Orzyc.
9.20 14.80 Pojawiają się wieże kościołów w m. Barczewo.
10.00 14.00 Most w ciągu drogi Zalesie – Barczewo.
12.00 12.00 Płyniemy wzdłuż muru więziennego. Przepływamy przez Staw Więzienny cały czas trzymając się muru i pod kładką pieszą wpływamy w kanał młyński. Po obu stronach zabudowa nadkanałowa. Nabrzeże kanału umocnione gabionami. [UWAGA!] Skanalizowana rzeka prowadząca do młyna osiąga tu bardzo szybki nurt. Należy zachować ostrożność i trzymać się lewego brzegu. Najlepiej przeciągać kajak trzymając się siatki aż do łapaka kajaków przy synagodze. Tu długa 150m przenoska ul. Mostową nad Kanał Kiermes (Przystań Synagoga posiada wózek transportowy). [UWAGA!] W kanale również bardzo szybki nurt.
12.30 11.70 Ujście Kanału Kiermes do rz. Pisa Warmińska.
13.00 11.00 Most drogowy w ciągu drogi krajowej nr 16. Rzeka płynie tu wśród łąk łagodnie meandrując.
15.00 9.00 Mijamy trójprzęsłowy kamienno – ceglany most kolejowy z wysokimi łukowymi przęsłami.
15.50 8.50 Na prawym brzegu dogodne miejsce biwakowe.
17.50 6.50 Most drogowy relacji Łęgajny – Barczewko.
19.00 5.00 Ujście rzeki do jez. Wadąg (pow. 4.65km2). [UWAGA!] Jezioro Wadąg jest bardzo dużym akwenem, silne wiatry powodują tu wysoka falę. Trzymamy się lewego brzegu.
20.50 3.50 Na lewym brzegu mijamy osadę Szypry.
22.00 2.00 Jezioro zwęża się. Na prawym brzegu widoczne zabudowania m. Myki.
24.00 0.00 Hydrograficzny koniec rzeki Pisa Warmińska i umowny koniec szlaku. Na prawym brzegu wygodne miejsce biwakowe, zaraz przy wypływie rz. Wadąg.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2009r.) © anna majewska