Kanał Wiktorii i Kiermes

„Kanał Wiktorii i Kiermes” – 15.00 km

Bardzo łatwy szlak, doskonały dla początkujących kajakarzy i spływy rodzinne. Przebiega przez teren Warmii, w bliskim sąsiedztwie Olsztyna. Rozpoczyna się przy akwedukcie w Silicach, biegnie Kanałem Wiktorii i Kanałem Kiermes, który wpada do Pisy Warmińskiej. Kanały zachowały charakter naturalnych rzek. Akwedukt w Silicach jest jednym z dwóch takich obiektów w województwie (dołem płynie Kanał Wiktorii a górą Kanał Elżbiety). W XIX w. postanowiono teren ten osuszyć i zmienić w pola uprawne. W tym celu zmieniono układ płynących rzek, rozwidlono bieg rzeki Kośna na dwa kanały (Kanał Kiermes i Kanał Elżbiety). Kanał Kiermes przebiegał w dużym stopniu starym korytem rzeki. Kanał Elżbiety zbudowano od nowa i poprowadzono nowym korytem do jeziora Wadąg. Wodę z jezior Klebarskiego i Linowskiego poprowadzono Kanałem Wiktorii połączonym z Kanałem Kiermes.

Szlak może stanowić bezpośrednie przedłużenie szlaku rz. Kośna i może być kontynuowany rzekami: Pisa Warmińska, Wadąg i Łyna.

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 15.00 Miejscowość Silice – dogodne miejsce rozpoczęcia spływu koło akweduktu przy stawach hodowlanych. Akwedukt – obiekt hydrotechniczny stanowiący skrzyżowanie dwóch cieków wodnych: Kanału Wiktorii (dołem) i Kanału Elżbiety (górą), zbudowany podczas prac melioracyjnych w XIXw. Płyniemy Kanałem Wiktorii. Początkowo kanał jest bardzo wąski i zatrzciniony. Płyniemy wśród łąk i pól.
1.00 14.00 Mijamy most i dopływamy do skrzyżowania cieków wodnych. Tu Kanał Wiktorii łączy się z Kanałem Kiermes, skręcamy w lewo i dalej płyniemy już Kanałem Kiermes. Kanał nadal dosyć wąski przy brzegach pozostałości umocnień faszynowych.
4.00 11.00 Docieramy do niewielkiego jez. Bogdańskiego (pow. 0.23km2). Na brzegach rozlokowane liczna zabudowa siedliskowa. Akwen jest płytki, gęsto porośnięty roślinnością, przeważa Grzybień Biały i Grążel Żółty – wyjątkowo atrakcyjne w okresie kwitnienia.
5.00 10.00 Kierujemy się na zachód i wypływamy z jeziora mijając most nisko zawieszony nad wodą. Przy wysokich stanach wód konieczna przenoska. Wpływamy na najbardziej dziki odcinek, brzegi porośnięte krzewami i drzewami, w nurcie gałęzie.
5.40 9.60 Mijamy kolejny betonowy most na drodze gruntowej. Ponownie płyniemy wśród pól i łąk, brzegi porasta trzcina. Kanał jest już znacznie szerszy.
5.70 9.30 Wpływamy do wąskiego i długiego jez. Umląg (pow. 1.05km2). W początkowym odcinku akwen płytki, bardzo gęsto porośnięty Grzybieniem Białym.
9.00 6.00 Wypływamy z jeziora i płyniemy krótkim odcinkiem kanału.
9.40 5.60 Mijamy m. Sapuny i mosty w ciągu drogi lokalnej Klebark-Barczewo. Nowy most stalowy i zaraz za nim stary most łukowy. Brzegi umocnione gabionami.
10.00 5.00 Początek jez. Kiermas (pow. 0.69km2). Należy trzymać się blisko lewego (północnego) brzegu by odnaleźć ujście kanału.
11.40 6.60 Ujście kanału z jeziora. Szlak wiedzie wśród łąk i pól uprawnych, brzegi nadal porośnięte trzciną.
11.80 3.20 Kładka. [UWAGA !] Kołki w nurcie
14.40 0.60 Most drogowy w m. Barczewo. Nurt staje się szybki. Po lewej stronie dogodne miejsce wodowania kajaków.
15.00 0.00 Ujście Kanału Kiermes do rz. Pisa Warmińska.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2008r.) © anna majewska