Rzeka Marózka

„Rzeka Marózka” – 36.00 km

Rzeka Marózka ma swoje źródła w środkowej części Garbu Lubawskiego i jest lewym, dopływem Łyny. Marózka jest jedną z najpiękniejszych rzek regionu o bardzo płytkiej i przejrzystej wodzie. Dzięki temu na całej długości widoczny jest przepiękny wodny świat z soczystą roślinnością i ławicami ryb. Piaszczyste dno pozwala korzystać z kąpieli na całej długości rzeki a przepływając przez dwa duże jeziora umożliwia biwakowanie. Główny odcinek płynie przez tereny leśne. W wielu miejscach kamienie na dnie, powalone drzewa i szybki nurt tworzą bystrza, co wymaga wprawy od kajakarzy. Na jej trasie są dwie bardzo uciążliwe i długie przenoski. Rzeka płynie przez teren Mazur i wpada do Łyny w miejscowości Kurki – historycznej granicy Warmii.

Szlak może być bezpośrednio kontynuowany rzeką Łyna.

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 36.00 Miejscowość Mielno – dogodne miejsce rozpoczęcia spływu.
0.20 31.80 Wpływamy na rynnowe jez. Mielno (pow. 3.62 km2)
5.00 31.00 Mijamy zalesioną wyspę leżącą blisko prawego brzegu.
9.30 26.70 Dopływamy do nieregularnej zalesionej wyspy na końcu jeziora i na jej wysokości na północnym brzegu odnajdujemy wypływ rz. Marózka. Wypływ znajduje się dokładnie na przeciwko wyspy po prawej stronie od niewielkiej plaży. [UWAGA !] Wypływ jest bardzo trudny do odnalezienia szczególnie w sezonie letnim wśród gęstego pasa trzcin.
9.50 26.50 Wpływamy na rz. Marózka, która płynie tu wśród lasu. Jest bardzo płytko, dno jest piaszczyste a woda przejrzysta.
11.00 25.00 Mijamy 2 mosty w ciągu drogi E7.
11.70 24.30 Na lewym brzegu rozciąga się m. Waplewo z XV w. kościołem. Przepływamy pod mostkiem.
12.20 23.80 Mijamy kolejny mostek na drodze lokalnej. [UWAGA !] Płyniemy głębokim jarem z bardzo szybkimi bystrzami. Na dnie kamienie i dużo powalonych drzew.
13.40 22.60 Dopływamy do spiętrzenia na potrzeby elektrowni Waplewo z 1989-1990r. zbudowanej na ruinach młyna wodnego. woda piętrzona jest tu na wysokość 7m. Elektrownia wyposażona jest w jedną turbinę Francisa. Kajaki wodujemy poniżej elektrowni na kanale roboczym (lewym) ze względu na łatwiejsze podejście.
16.40 19.60 Mijamy kratownicowy most kolejowy linii Olsztyn-Działdowo i dalej płyniemy wzdłuż linii kolejowej.
17.90 18.10 Rzeka staje się spokojniejsza. Rozpoczynają się trzcinowiska.
18.40 17.60 Ujście rz. Witramówka na prawym brzegu. Rz. Marózka skręca tu gwałtownie w lewo [UWAGA !] Nie wpłynąć w Witramówkę, która wygląda jak przedłużenie Marózki. Należy obserwować nurt. Mijamy mostek na drodze lokalnej. Płyniemy korytarzem wśród wysokiej trzciny.
20.40 15.60 Wpływamy na rynnowe jez. Maróz (pow. 3.3 km2).
21.90 14.10 Na lewym brzegu zabudowania m. Maróz, ośrodki wypoczynkowe i plaża.
22.40 13.60 Przepływamy przez cieśninę i kierujemy się na północ.
25.40 10.60 Na prawym brzegu zabudowania m. Marózek i ośrodki wypoczynkowe. Na lewym brzegu trójkątny cypel.
27.40 8.60 Na kolejnym łagodnym cyplu na prawym brzegu pole biwakowe. Kierujemy się na widoczny na końcu jeziora budynek dawnego młyna.
28.60 7.40 Dopływamy do gospodarstwa rybackiego „Szwaderki” w Swaderkach na terenie dawnego młyna i tartaku. Kajaki wynosimy z prawej strony zastawki koło smażalni ryb. Czeka nas 500m. bardzo uciążliwa przenoska wzdłuż szosy. Kajaki należy zwodować ok. 300m. przed mostkiem, po lewej stronie szosy, zaraz za ogrodzeniem ostatniego zabudowania.
29.10 6.90 Dopływamy do jez. Swaderki Małe (pow. 0.23 km2). Należy trzymać się prawego brzegu. Wypływ rzeki znajduje się w zatoczce 200m dalej.
29.30 6.70 Zaczyna się ok. 5km przełom rzeki. Nurt wartki, kamienie i drzewa w nurcie, ale możliwe do opłynięcia. Dno piaszczyste, woda bardzo przejrzysta i płytka. Płyniemy malowniczym świetlistym lasem.
34.30 1.70 Dopływamy do jez. Święte (pow. 0.56 km2).
35.00 1.00 Wypływ rz. Marózka dokładnie na przeciw ujścia, przed cyplem i cieśniną. Rzeka staje się leniwa z powodu spiętrzenia przed kolejną elektrownią w m. Kurki.
35.50 0.50 Dopływamy do mostu na drodze Olsztynek-Szczytno ze spiętrzeniem na potrzeby elektrowni. Elektrownia piętrzy wodę na ok. 2m i wyposażona jest w turbinę Francisa z okresu międzywojennego. Na dolnej wodzie elektrowni stawy hodowlane. [UWAGA !] Czeka nas bardzo uciążliwa ok. 500m przenoska, częściowo szosą a częściowo przez las wzdłuż ogrodzenia elektrowni, z dużymi spadkami terenu. Dlatego most jest dogodnym miejscem zakończenia spływu.
36.00 0.00 Dalej rzeka płynie wśród trzcinowisk będących doskonałym siedliskiem ptactwa wodnego. Istnieje tu doskonała możliwość obserwacji. Dopływamy do drugiego mostu na drodze Olsztynek-Szczytno. Przed mostem rz. Marózka uchodzi do rz. Łyna.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2009r.) © anna majewska