Rzeka Kośna

„Rzeka Kośna” – 18.00 km

Rzeka Kośna bierze swój początek w jeziorze Kośno, które w całości stanowi rezerwat przyrody. Poza fragmentem w górnym biegu rzeka płynie śród pół i łąk, w trzcinowisku niekiedy utrudniającym płynięcie. Płynąc tym krótkim szlakiem można zobaczyć wyjątkowe zabytkowe młyny będące świadectwem gospodarczego wykorzystania rzeki w XIXw. Nurt rzeki jest spokojny, niekiedy leniwy. Szlak doskonały dla początkujących kajakarzy i spływy rodzinne.

Szlak można kontynuować Kanałem Wiktorii i Kanałem Kiermes, dalej rzeką Pisą Warmińską, Wadąg i Łyną.

Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 18.00 Miejscowość Łajs – historyczna granica Warmii. Obecnie miejscowość letniskowa. Dogodne miejsce rozpoczęcia spływu. Wypływamy na jez. Kośno (pow.10.km2) objęte ochroną rezerwatową. Kierujemy się na północny-wschód.
1.50 16.50 Z prawej strony mijamy cypel.
6.00 12.00 Wpływamy w wąską cieśninę i dalej kierujemy się na północny-wschód. na widoczny w oddali most.
7.00 11.00 Osiągamy wypływ rz. Kośna i przepływamy pod mostem drogowym na drodze krajowej 53. Wpływamy w obszar leśny.
8.50 9.50 Przepływamy pod mostem drogowym na leśnej drodze.
9.50 8.50 Przepływamy pod mostem kolejowym. Od tej pory rzeka płynie wśród pól i łąk. w gęstym trzcinowisku.
10.00 8.00 Na lewym brzegu m. Purdka i drewniana kładka piesza.
12.00 6.00 Przepływamy pod mostem drogowym na drodze Purda – Marcinkowo.
14.50 3.50 Zaczyna się cofka spowodowana przez spiętrzenie wody w Pajtuńskim Młynie.
15.00 3.00 Pajtuński Młyn ryglowy z II poł. XIXw. – obecnie pensjonat i stadnina koni. Na lewym brzegu pole biwakowe.
16.50 1.50 Patrycki Młyn z XIXw. – jedyny zachowany tego typu obiekt z zainstalowanym kołem podsiębiernym na Warmii i Mazurach (koło żeliwne z 1880r.). Pod kładka obok młyna próg wodny. W zależności od stanu wody może być konieczna przenoska.
17.00 1.00 Przepływamy pod mostem drogowym w m. Patryki.
18.00 0.00 Dopływamy do stawów hodowlanych. Kajaki wynosimy na prawy brzeg.

Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2007r.) © anna majewska