Rzeka Dadaj

„Rzeka Dadaj” – 13.00 km

Rzeka Dadaj bierze swój początek z jeziora Dadaj i uchodzi do jeziora Pisz. Niezwykle urokliwy szlak jedną z warmińskich rzek zapewnia wiele atrakcyjnych krajobrazów. Rzeka zmienia charakter ze spokojnie płynącej wśród trzcin w szybką i bystrą płynącą przez las. Na leśnym odcinku rzeka jest bardzo płytka i kamienista. Zalecane jest spływanie przy wysokim stanie wód. Przy niskim poziomie wody kajak bardzo często szoruje po kamienistym dnie. W wielu miejscach trzeba holować kajak. Tu, także, pojawiają się powalone drzewa.

Ten krótki szlak bezpośrednio można kontynuować rzekami: Pisa Warmińska, Wadąg i Łyna.

Szczegółowy opis szlak:

km
[w dół rzeki]
km
[w górę rzeki]
Opis
0.00 13.00 Miejscowość Dadaj. Na plaży obok hotelu dogodne miejsce rozpoczęcia spływu. Jezioro Dadaj (pow. 9.75 km2) jest bardzo dużym akwenem [UWAGA!] Przy silnym wietrze tworzy się wysoka fala.
1.50 11.50 Dopływamy do cypla, skręcamy w prawo, mijamy zatoczkę i kolejny cypel. Kierujemy się na południe.
2.90 10.10 Mijamy większą wyspę. Jezioro zwęża się.
3.40 9.60 Mijamy małą wyspę.
5.80 7.20 Przepływamy pomiędzy dwiema wyspami.
6.50 6.50 Wypływ rzeki z wąskiej zatoki w południowej części jeziora. Rzeka płynie spokojnie, brzegi porasta trzcina. W nurcie pojedyncze powalone drzewa.
7.50 5.50 Mijamy most w ciągu drogi krajowej nr 16 Olsztyn – Mrągowo na wysokości m. Kromerowo.
8.00 5.00 Rzeka wpływa w obszar leśny. Mijamy łukowy jednoprzęsłowy most kamienny w ciągu starej drogi 16. Rzeka płynie malowniczym leśnym jarem. [UWAGA!] Zaczynają się liczne przeszkody w postaci powalonych drzew, bardzo dużo kamieni na dnie, nurt szybki i niebezpieczne bystrza.
9.50 3.50 Rzeka zwalania nurt, zaczyna się cofka od elektrowni wodnej w Klimkowie.
10.00 3.00 Elektrownia wodna w m. Klimkowo, w dawnym młynie zbożowym. Niewygodna przenoska prawym brzegiem.
10.20 2.80 Mijamy most lokalny drogowy.
10.50 2.50 Mijamy kolejny most w ciągu drogi Bartołty-Ramsowo.
10.80 2.20 Próg kamienny w poprzek rzeki. W zależności od poziomu wody możliwy do przepłynięcia. Lepiej trzymać się prawego brzegu.
11.20 1.80 Rzeka rozdziela się na dwa koryta. Na głównym lewym kilkunastocentymetrowy próg kamienny (w zależności od poziomu wody możliwy do spłynięcia). Prawe koryto wąskie, które po przepłynięciu dwóch bystrzy łączy się z korytem głównym.
11.80 1.20 Dopływamy do m. Tumiany. Mijamy most drogowy nisko nad wodą. Przy wysokim stanie wód może być konieczna przenoska.
12.00 1.00 Mijamy kolejny most drogowy. Pod wodą drewniane pale.
12.10 0.90 Wpływamy na jez. Tumiańskie (pow. 1.18 km2). Trzymamy się prawego brzegu.
12.60 0.40 Osiągamy wypływ krótkiego kanału łączącego jez. Tumiańskie z jez. Pisz. Kanał gęsto porośnięty trzciną.
13.00 0.00 Przepływamy pod mostem drogowym i wpływamy na jez. Pisz (pow. 2.00 km2). Na brzegu wczasowiskowa zabudowa m. Tumiany i plaża. Hydrograficzny koniec rzeki Dadaj i umowny koniec szlaku.